Hírlevél feliratkozás

A dermaartshop.hu webáruház használatának feltételei:

Szerzői jogok

A dermaartshop.hu - figyelemmel annak méretére, formátumára, az azon elhelyezett feliratok és képek elrendezésére, a díszítésként használt motívumok feltüntetésére, valamint azok képi és színvilágára is - egyéni, eredeti alkotásnak minősül, illetve egyéni eredeti alkotásokat tartalmaz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A dermaartshop.hu oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag a Derma-Art Kft előzetes írásbeli engedélyével és megfelelő mértékű jogdíj megfizetése ellenében használhatók fel.

A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén a Derma-Art Kft. a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat, illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet. A Derma-Art Kft. jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet. Amennyiben a Derma-Art Kft. fent részletezett szerzői jogait az Interneten sértik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására.

Általános felelősség korlátozás

Az oldalakat mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. A Derma-Art Kft az oldalakon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalak és szolgáltatások használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapítás nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásokra, melyekkel kapcsolatban Derma-Art Kft a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

A felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszthetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése lenne, azt szívesen fogadjuk az office@dermaart.hu email címen. Munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak levelére.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Derma-Art Kft
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 18/b
Telefon - Nyíregyháza     +36 (42) 787955
Mobil   - Nyíregyháza      +36 (30) 5540848
Központi e-mail cím: office@dermaart.hu
Weboldal: https://dermaartshop.hu
Nyitvatartási idő: Hétköznap: 09:00-16:30